PIEEJAMĪBA


Šī vietne cenšas ievērot World Wide Web Consortium (W3C) tīmekļa satura pieejamības vadlīniju 2.0 Double-A līmeni. Šajās vadlīnijās ir paskaidrots, kā padarīt tīmekļa saturu pieejamāku cilvēkiem ar invaliditāti. Visas lapu veidnes tika pārbaudītas un izmēģinātas šajās vadlīnijās.

Atbilstība šīm vadlīnijām palīdzēs padarīt tīmekli lietotājiem draudzīgāku visiem cilvēkiem. Vietnes izstrādes laikā tika veikta lietotāju pieejamības pārbaude, lietotājiem ar dažādām piekļuves prasībām, izmantojot dažādas palīgtehnoloģijas, lai nodrošinātu vietnes izmantojamību vairākos apstākļos.

Šī vietne ir veidota, izmantojot kodu, kas atbilst W3C HTML un CSS standartiem. Vietne pašreizējās pārlūkprogrammās tiek parādīta pareizi, un, izmantojot standartiem atbilstošu HTML/CSS kodu, visas nākamās pārlūkprogrammas to parādīs pareizi. Ja ir izmantotas citas tehnoloģijas, tās ir veidotas tā, lai nodrošinātu, ka funkcionalitātes neesamība neietekmē vietnes navigāciju un darbību.

Vietnes dizaina izstrādes posmā mēs centāmies ņemt vērā neredzīgo vai vājredzīgo lietotāju vajadzības, un mēs iekļāvām rīkus, lai atvieglotu piekļuvi šiem lietotājiem. Vietne ir saderīga ar ekrāna lasītājiem, un to var izmantot, nelietojot papildierīces.

Mēs darām visu iespējamo, lai neizslēgtu nevienu ieinteresētu lietotāju. Piemēram:

  • Mēs cenšamies lietot auditorijai atbilstošu valodu
  • Mēs izmantojam alternatīvu tekstu visiem mūsu attēliem
  • Mūsu veidotais HTML atbilst standartam: XHTML 1.1 Strict
  • Publicējot videoklipus, mēs vienmēr iekļaujam teksta atšifrējumu
  • Lietotāji ar vairākiem krāsu akluma veidiem ir testējuši mūsu dizainā izmantotās krāsas - gan redzamību, gan kontrastus. 

Mēs nolēmām neizmantot īpašas piekļuves atslēgas pēc tam, kad tās izraisīja neskaidrības lietotājiem testa laikā.  (Lietotāji, kuriem būtu ērti izmantot piekļuves atslēgas, jau izmantoja starptautiskos īsinājumtaustiņus un norādīja, ka papildu, vietnei raksturīgas piekļuves atslēgas nav nepieciešamas.)